Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Adam Dorňák

778708710

adam.dornak@innone.cz

www.innone.cz

Pobočky:Praha-Plzeň-Zlín

Mateřská škola

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

 

Filozofií naší školy je vychovávat samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, které si dovedou navzájem pomáhat a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Jsme připraveni zajistit péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti zdravotně postižené a děti talentované.

Pečujeme o děti se špatnou výslovností – v MŠ funguje výuka logopedie.V rámci prevence špatné výslovnosti jsou s dětmi prováděna jazyková cvičení.

Děti se podílejí i na veřejném životě obce. Vystupují v místním kult. domě v rámci oslav Dne matek, vítání nových občánků, rozsvěcování vánočního stromu a Kardinálských dnů.


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

 

DEN OTEVŘENÝCH     DVEŘÍ,

ROZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ŠK.ROK 2020-2021

V Mateřské škole Francova Lhota

se koná v úterý 28.4.2020. Nejvhodnější doba pro návštěvu je od 8.30 hod do 11.30 hod.

Přijďte se i s dětmi podívat, jak to chodí u nás v mateřské škole.

V tento den si vyzvednete žádost o přijetí do MŠ na další školní rok. Do MŠ se mohou přihlásit i děti, které do 31.8.2020 dovrší 2 let.

Termín pro odevzdání vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ve čtvrtek 14.5.2020 od 8.00. do 11.00 hod.

Tento termín je nutno dodržet, aby Vaše dítě bylo zařazeno do správního řízení pro příští školní rok.

 

V odůvodněných případech je možné přihlášku odevzdat nejpozději do 16.5.2020

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Pokud by v tento den byla MŠ stále uzavřena, přihlášky budou k dispozici v ředitelně mat. školy v době od 8.00 do 11.30 hod.

STRAVNÉ SE V MŠ BUDE VYBÍRAT,JAKMILE BUDE OPĚT V PROVOZU.