Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.  

Organizace dne v MŠ
  • 6:00 –  7:30    scházení dětí v první třídě, hry dle volby a přání dětí
  • 7:30 –  8:00    rozdělení dětí do jednotlivých tříd, ranní hry,                          individ. péče o dětí se specifickými vzděl.potřebami                
  • 8:00 –  8:30    hygiena, ranní svačina
  • 8:30 – 11:30    didakticky cílené činnosti, ranní cvičení,                                 jazykové chvilky, hry a pobyt venku                                    
  • 11:30 – 12:15   hygiena, oběd, čištění zubů
  • 12:15 – 14:00   odpolední odpočinek
  •                    první třída – klid na lehátku s přihlédnutím na                          individuální potřeby  spaní jednotlivých dětí
  •                    druhá třída– poslechové činnosti, odpočinek                              na lehátku a další klidové činnosti 
  • 14:00 – 14:30   hygiena – otužování, odpolední svačina
  • 14:30 – 15:45   odpolední zájmové činnosti dětí,                                         dokončování didakticky cílených činností