Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Ivo Mudrák

Innovation One s.r.o.

+420 774 618 171

+420 226 257 010

www.innone.cz

ivo.mudrak@innone.cz

Spolupráce s rodiči 

 

pedagogičtí pracovníci s rodiči dětí spolupracují, informují je o jejich pokrocích ale i problémech – snaží se o společné řešení

 

podle zájmu mají rodiče možnost nahlédnout do dokumentace MŠ – hodnocení dětí

 

rodiče mají dostatek informací o průběhu vzdělávání – viz nástěnky v šatnách

 

rodiče mají možnost vyjádřit se k problematice MŠ – anketa pro rodiče

 

MŠ pořádá společné akce s rodiči – viz tradiční akce školy

 

rodiče mají možnost konzultace s jednotlivými učitelkami na schůzkách s rodiči, nebo si domluvit předem individuální schůzku s učitelkou