Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Spolupráce s rodiči 

 

  • pedagogičtí pracovníci s rodiči dětí spolupracují, informují je o jejich pokrocích ale i problémech – snaží se o společné řešení

 

  • podle zájmu mají rodiče možnost nahlédnout do dokumentace MŠ – hodnocení dětí

 

 

  • rodiče mají dostatek informací o průběhu vzdělávání – viz nástěnky v šatnách

 

  • rodiče mají možnost vyjádřit se k problematice MŠ – anketa pro rodiče

 

 

  • MŠ pořádá společné akce s rodiči – viz tradiční akce školy

 

  • rodiče mají možnost konzultace s jednotlivými učitelkami na schůzkách s rodiči, nebo si domluvit předem individuální schůzku s učitelkou