Spolupráce se ZŠ Fr.Lhota  

Využívání tělocvičny ZŠ pro TV

- celoročně

     Návštěvy učitelky druhé třídy v první třídě ZŠ

- listopad

     Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ,

seznámení s budovou školy

- březen

 

         Návštěva učitelky první třídy ZŠ v MŠ,

schůzka pro rodiče předškoláků, konzultace před zápisem do ZŠ

  • březen

 

         Návštěva žákyň starších ročníků ZŠ

v MŠ v rámci výuky rodinné výchovy

  • jaro, léto

     Závěrečný výlet ve spolupráci se žáky 9.třídy, slavnostní rozloučení –            pasování na školáky

  • červen

 

     Edukační skupiny pro předškoláky

-   duben, květen

Šk. rok 2019-20

Za MŠ Francova Lhota:  A.Silvestrová                                               

 Za ZŠ Francova Lhota:Bc.I.Rotlekrová