Řízení školy 

 

- organizační řád a směrnice vydané ředitelkou školy vymezují               jasná pravidla a kompetence zaměstnanců

- ředitelka školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců

- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ

- čtyřikrát ročně jsou konány pedagogické rady, provozní porady             dle potřeby

- všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na zpracování ŠVP