Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Ivo Mudrák

Innovation One s.r.o.

+420 774 618 171

+420 226 257 010

www.innone.cz

ivo.mudrak@innone.cz

Řízení školy 

 

- organizační řád a směrnice vydané ředitelkou školy vymezují               jasná pravidla a kompetence zaměstnanců

- ředitelka školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců

- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ

- čtyřikrát ročně jsou konány pedagogické rady, provozní porady             dle potřeby

- všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na zpracování ŠVP