Alergeny a seznam alergenů  

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Francova Lhota

Od 13. 12. 2014 nabývá povinnost informace o alergenech obsažených v jídle!

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

 Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám a oznámit den předem, nebo ráno paní kuchařce(alternativa za jídlo s alergenem).Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.Nelze však spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některé alergie.

Na přímý dotaz na přítomnosti alergenů ve vydávaném jídle  je povinna poskytnout informaci strávníkovi pracovnice kuchyně, která pokrm připravovala a je také u výdeje jídel.

Od 13. 12. počítáme v jídelním lístku s uvedením přítomnosti alergenů u každého jídla zvlášť číslicí alergenu (viz. tabulka )  -  pokud nám tak  stanoví nařízení ministerstva k poskytování informacím o uvádění alergenů u  jídel vydávaných ŠJ.

/Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat. /

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1.      Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich- 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut

2.      Korýši a výrobky z nich

3.      Vejce a výrobky z nich

4.      Ryby a výrobky z nich

5.      Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6.      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7.      Mléko a výrobky z něj

8.      Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)- 8.1 mandle, 8.2 lísk.ořech, 8.3 vlaš.oř, 8.4 pekan.ořechy          8.6 para ořechy, 8.7 pistácie. ořechy, 8.8 makadamie

9.      Celer a výrobky z něj

10.    Hořčice a výrobky z ní

11.    Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12.    Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13.    Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14.     Měkkýši a výrobky z nich