ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Dle novelizované vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ze dne 23. prosince 2011 je finanční normativ stanoven takto:

Věková skupina do 6 let:

 

polodenní

celodenní

přesnídávka

9,-

9,-

oběd

19,-

19,-

odpolední svačina

-

7,-

Celkem:

     28,-Kč

    35,-- Kč

 

 

Věková skupina dětí, která ve školním roce dovrší 7 let:

 

polodenní

celodenní

přesnídávka

10,-

10,-

oběd

20,-

20,-

odpolední svačina

-

8,-

Celkem:

    30,- Kč

    38,- Kč

 

-     tato změna je v platnosti od 1. září 2019

  • Provoz školní jídelny se řídí:

               561/2004 Sb - Novým školským  zákonem

               FN-finančním normativem a metodikou spotřebního koše

               258/2000 Sb – zákonem o ochraně veřejného zdraví

               Vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

               Nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin

  • přihláška do MŠ je zároveň přihláškou ke stravování, dítě se stravuje pravidelně
  • úplatu za stravování hradí zákonný zástupce dítěte hotově - pravidelně vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.30 do 15.00 hod., u ved. jídelny na základě písemného dokladu, rodiče jsou informováni o dnech platby prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu, vaše odhlášky jsou podkladem pro výpočet stravného
  • odhlašování ze stravování se provádí den předem, do 14.00 hodin daného dne, ve třídě, v kuchyni, telefonem 571 458 110/ taktéž přihlašování na stravu po nemoci/  
  • při onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nemoci odebrat neodhlášený oběd do nosiče v době od 11.15 do 11.30 . Tento oběd je určen k okamžité spotřebě . Rodiče jsou si vědomi, že neodhlášený a neodebraný oběd se rozdá dětem jako přídavek./Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb./
  •    pokud si rodič odvádí z mimořádných důvodů dítě po obědě domů, bere na vědomí, že z hygienických, organizačních a personálních důvodů nelze připravovat  odpolední svačinu dopředu / neodebraná svačina rozdána jako přídavek dětem/
  •     během dne jsou dětem podávány nápoje/ teplé v termonádobách/
  •    strava je vydávána po dohodě s ředitelstvím MŠ tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a nebyl narušen stravovací režim dětí
  •  

přesnídávka                      8.00 hod.                                                            

oběd                                                11.30 hod.                                            

svačina                             14.15 hod.

ředitelka mš:  Silvestrová Alena                                                                                               za jídelnu: Naiserová Hana

Ve Francově Lhotě dne 1. září 2019