Výběr stravného

Stravné a školné na 1.pololetí školního roku 2020-2021 se vybírá pravidelně,a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 6.00 do 15.00 hodin,

na září 2020 -  20.srpna

na říjen 2020- 24.září

na listopad 2020 - 29.října

na prosinec 2020 - 26.listopadu

stravné nutno platit v uvedených termínech,změna bude včas oznámena.