Psychosociální podmínky

 

 1. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.
 2. Všechny děti mají ve škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován.
 3. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které jsou ve škole stanoveny.
 4. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.
 5. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.
 6. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
 7. Rozvíjíme citlivost dětí pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 8. Děti si v jednotlivých třídách sami vytváří pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
 9. Pedagogičtí pracovníci se dostatečně věnují vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují (prevence šikany).
 10. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.
 11. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.
 12. Pedagogičtí pracovníci zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.