Úřední deska

Realizace projektu OPVVV. 
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název projektu: Výzva 63 v MŠ Francova Lhota 
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012781 
Rozpočet projektu: 434 644,00 Kč 
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 
 
Zvolené aktivity pro MŠ 
 
1. Školní asistent – personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  - Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  
 
2. Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  - Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
 
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  - Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.  Realizace projektu OPVVV. 
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název projektu: Výzva 63 v MŠ Francova Lhota 
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012781 
Rozpočet projektu: 434 644,00 Kč 
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 
 
Zvolené aktivity pro MŠ 
 
1. Školní asistent – personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  - Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  
 
2. Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  - Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
 
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  - Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.  Realizace projektu OPVVV. 
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název projektu: Výzva 63 v MŠ Francova Lhota 
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012781 
Rozpočet projektu: 434 644,00 Kč 
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 
 
Zvolené aktivity pro MŠ 
 
1. Školní asistent – personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  - Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  
 
2. Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  - Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
 
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  - Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.  

Realizace projektu OPVVV. 

Číslo výzvy: 02_18_063 

Název projektu: Výzva 63 v MŠ Francova Lhota 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012781 

Rozpočet projektu: 434 644,00 Kč 

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

 

Zvolené aktivity pro MŠ 

 

1. Školní asistent – personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  - Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  

 

2. Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  - Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 

 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  - Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.  Projekt VÝZVA 63 V MŠ FRANCOVA LHOTA; REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00127 81 je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání