Identifikační údaje MŠ

 

Adresa školy : Mateřská škola Francova Lhota č. 359, PSČ 756 14

 

 

IČ :                               709 840 85

Bankovní spojení :       181 852 252 / 0300

Telefon :                       571 458 110

E-mail :                        mat.skolafl@volny.cz

 

 

Právní forma :             příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol :  1.1.2006

Název zřizovatele :       Obec Francova Lhota

Počet tříd :                    2

Součásti školy :            školní jídelna

IZO ředitelství :            600 148 963

 

 

Vedoucí a hospodářští

pracovníci :                  Ředitelka : Alena Silvestrová

                                      Vedoucí stravování, účetní : Hana Naiserová

Přehled hlavní činnosti školy :Činnost příspěvkové organizace je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )

                                      vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

                                      vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování

                                      vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování

 

 

Kapacita školy:             60

Kapacita šk. jídelny :     80