Návrh rozpočtu  2020

Mzdové prostředky :

Dohody                                                         45 000  ( logopedie+praní )

Mimořádné odměny pro

zaměstnance MŠ                                          25 000 ,-

 

Materiál :

Kancelářské potřeby                                      5 000,-

Spotřební materiál                                         15 000,-

Školní potřeby                                              50 000,-

Učební pomůcky                                           15 000,-

Audio                                                              1 000,-

Dětské vaření                                                 2 000,-

Hračky                                                                      12 000,-

Časopisy a knihy                                           6 000,-

Ceniny                                                                       2 000,-

Drobný majetek do 3 000,-                           50 000,- - nerez.stůl a lednice do kuchyně

Offis – program do počítačů 2ks                  14 000,-

Čistící prostředky                                         20 000,-

Ochranné pomůcky                                        6 000,-

 

Energie :

Elektřina                                                       65 000,-

Plyn                                                               80 000,-

Voda                                                             35 000,-

 

Služby :

Poplatky bankám                                           18 000,-

Aktualizace                                                    10 000,-

Innone – pověřenec                                       27 000,-

Revize                                                            25 000,-

Telefon                                                          16 000,-

Poštovné,balné, doprava-div.,plav.               10 000,-

Školení                                                             2 000,-

Zpracování mezd                                           25 000,-

Ostatní služby

(počít. sl.,drobné opr. práce,čišt.kob.)           35 000,-

 

Cestovné :                                                       8 000,-

 

Opravy a údržba :

Ostatní opravy a údržba                             

 ( + výměna dveří, odsávání - kuchyň )       100 000,-                             

 

celkem :                                                       724 000,-                                                                

 

                                              

Plánované příjmy za provoz :                 -    80 000,-

Úroky z účtů                                             -      5 500,

 

                                                 Celkem   638 500,-