Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje na konzultanta:Adam Dorňák

778708710

adam.dornak@innone.cz

www.innone.cz

Pobočky:Praha-Plzeň-Zlín

Návrh rozpočtu 2019 

 

Mzdové prostředky :

Dohody                                                         40 000  ( logopedie+praní )

Mimořádné odměny pro

zaměstnance MŠ                                          45 000 ,-

 

Materiál :

Kancelářské potřeby                                      4 000,-

Spotřební materiál                                         40 000,-

Školní potřeby                                              35 000,-

Učební pomůcky                                           15 000,-

Audio                                                              1 000,-

Dětské vaření                                                 2 000,-

Hračky                                                                      17 000,-

Časopisy a knihy                                           6 000,-

Ceniny                                                                       2 000,-

Drobný majetek do 3 000,-                           50 000,-

Čistící prostředky                                         17 000,-

Ochranné pomůcky                                        6 000,-

 

Energie :

Elektřina                                                       60 000,-

Plyn                                                               70 000,-

Voda                                                             35 000,-

 

Služby :

Poplatky bankám                                           17 000,-

Aktualizace                                                    10 000,-

Revize                                                            22 000,-

Telefon                                                          16 000,-

Poštovné,balné, doprava-div.,plav.               10 000,-

Školení                                                             2 000,-

Jízda na koních                                                1 500,-

Zpracování mezd                                           25 000,-

Ostatní služby

(počít. sl.,drobné opr. práce,čišt.kob.)           35 000,-

 

Cestovné                                                         2 000,-

 

Opravy a údržba :

Ostatní opravy a údržba ( výtah … )            zapojení rez. fondu        

 

celkem :                                                       585 000,-                                                                

 

                                              

Plánované příjmy za provoz :                 -    80 000,-

Úroky z účtů                                             -      5 000,

 

                                                 Celkem   500 000,-