Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Návrh rozpočtu 2018

 

Návrh rozpočtu MŠ Francova Lhota na rok 2018

 

Mzdové prostředky :

Dohody                                                         30 000,-

 

Materiál :

Kancelářské potřeby                                      4 000,-

Spotřební materiál                                         40 000,-

Školní potřeby                                              35 000,-

Učební pomůcky                                           15 000,-

Audio                                                             1 000,-

Dětské vaření                                                 2 000,-

Hračky                                                                      20 000,-

Časopisy a knihy                                           6 000,-

Ceniny                                                                       2 000,-

Drobný majetek do 3 000,-                           50 000,-

Čistící prostředky                                         17 000,-

Ochranné pomůcky                                        6 000,-

 

Energie :

Elektřina                                                       60 000,-

Plyn                                                               90 000,-

Voda                                                              25 000,-

 

Služby :

Poplatky bankám                                           15 000,-

Aktualizace                                                     6 000,-

Revize                                                            20 000,-

Telefon                                                          16 000,-

Poštovné,balné, doprava-div.,plav.                8 000,-

Školení                                                            2 000,-

Jízda na koních                                                1 500,-

Zpracování mezd                                           20 000,-

Ostatní služby

(počít. sl.,drobné opr. práce,čišt.kob.)           50 000,-

 

Cestovné                                                         2 000,-

 

Opravy a údržba :

Výměna dlažby v hosp. pavilonu MŠ          150 000.-

Oprava balkonu                                             15 000,-

Výměna žaluzií za rolety v hernách               30 000,-

Ostatní opravy a údržba                                20 000,-

 

Opravy a údržba  z rezervního fondu :

Výměna vnitřních dveří                             -    50 000,-

Nové počítače, tiskárny + wi-fi                 -  100 000,-

                                              

Plánované příjmy za provoz :                 -    90 000,-

Úroky z účtů                                             -      4 000,-

                            Celkem 484 000.

 

 Částka 484 000,-Kč byla schválena.                                             

Schváleno usnesením č. 26/373 na schůzi zastupitelstva dne 26.2.2018.