Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Provoz MŠ

Provoz  mateřské školy je od 6,00  do 15,45 hodin.

 

  • 6:00 –  7:30            scházení dětí v první třídě, hry dle volby a přání

                                      dětí

 

  • 7:30 –  8:00            rozdělení dětí do jednotlivých tříd, ranní hry,                    individuální péče o dětí se specifickými vzdělávacími             potřebami

 

  • 8:00 –   8:30           hygiena, ranní svačina

 

 

  • 8:30 – 11:30           didakticky cílené činnosti, ranní cvičení, jazykové               chvilky, hry a pobyt venku                                    

 

  • 11:30 – 12:15         hygiena, oběd, čištění zubů

 

 

  • 12:15 – 14:00         odpolední odpočinek

                                      první třída – klid na lehátku s přihlédnutím na           individuální potřeby spaní jednotlivých dětí

                                      druhá třída– poslechové činnosti, odpočinek na         lehátku a další klidové činnosti

  • 14:00 – 14:30         hygiena – otužování, odpolední svačina

 

 

  • 14:30 – 15:45         odpolední zájmové činnosti dětí, dokončování                     didakticky cílených činností

 

 

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

 

Zabezpečení budovy : budova se zamyká v době od 8,00 do doby než děti odcházejí na pobyt venku a od 13,00 do 14,00 hod.

Rodiče omlouvají děti den předem, nejpozději do 14,00 hod., a to telefonicky na číslo 571458110 . Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.