Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola
č.p.359
Francova Lhota
75614

571458110

mat.skolafl@volny.cz

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

Střednědobý výhled rozp. 2019 - 20

                   
Mateřská škola Francova Lhota 359, příspěvková organizace, okres Vsetín  
75614 Francova Lhota              
ičo: 70984085, tel: 571 458 110            
                   
                   
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu          
                   
příjmy:         2019   2020    
                   
Dotace na provoz od Obce     650 000   700 000    
                   
Úplata za vzdělání       90 000   90 000    
                   
Mzdové náklady + poj. z kraje     3 000 000   3 100 000    
                   
                   
                   
                   
                   
Příjmy celkem:       3 740 000   3 890 000    
                   
                   
                   
                   
                   
Výdaje:                
                   
spotřeba materiálu       150 000   160 000    
                   
energie         180 000   190 000    
                   
opravy a udržování       146 000   160 000    
                   
ostatní služby       205 000   210 000    
                   
ostatní soc.poj.       9 000   10 000    
                   
drobný hmotný a nehm.majetek     50 000   60 000    
                   
.Mzdové náklady+ poj. z kraje     3 000 000   3 100 000    
                   
                   
                   
          3 740 000   3 890 000    
Výdaje celkem:                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          řed. MŠ:   A.Silvestrová