Střednědobý výhled rozp. 2021 - 22

                   
Mateřská škola Francova Lhota 359, příspěvková organizace, okres Vsetín  
75614 Francova Lhota              
ičo: 70984085, tel: 571 458 110            
                   
                   
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu          
                   
příjmy:         2021   2022    
                   
Dotace na provoz od Obce     750 000   800 000    
                   
Úplata za vzdělání       60 000   60 000    
                   
Mzdové náklady + poj. z kraje     4 500 000   4 600 000    
                   
                   
                   
                   
                   
Příjmy celkem:       4 310 000   4 510 000    
                   
                   
                   
                   
                   
Výdaje:                
                   
spotřeba materiálu       170 000   180 000    
                   
energie         180 000   195 000    
                   
opravy a udržování       175 000   170 000    
                   
ostatní služby       204 000   214 000    
                   
ostatní soc.poj.       11 000   11 000    
                   
drobný hmotný a nehm.majetek     70 000   80 000    
                   
.Mzdové náklady+ poj. z kraje     3 500 000   3 650 000    
                   
                   
                   
          4 310 000   4 510 000    
Výdaje celkem:                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          řed. MŠ:   A.Silvestrová