Tradiční akce školy 

 • Pouštění draka, sběr šípků, pečení brambor                             podzim

                                                                                                                    

 • Vánoční dílny v jednotl. třídách                                                 prosinec

 

 • Den otevřených dveří pro rodiče                                               1x ročně

 

 • Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ                                     březen

 

 • Zimní sporty - bobování                                                             zima

 

 • Pravidelné návštěvy tělocvičny ZŠ                                           celoročně
 • Výstavka dětských prací ve výloze textilu                               2x ročně

 

 • Polodenní výlet na rozhlednu                                                     jaro, podzim

 

 • Týden bezpečnosti                                                                        jaro

 

 • Exkurze –  Prodex, kravín,holičství,pošta,prod. potravin      duben, květen

 

 • Probouzení broučků                                                                     jaro

 

 • Zdobení májky, opékání špekáčků                                            1. květen

 

 • Oslava MDD                                                                               1. červen

 

 • Vystoupení dětí ke Dni matek                                                    květen

 

 • Školní výlet                                                                                květen, červen

 

 • Polodenní výlet - rozloučení s předškoláky                               červen

 

 • Návštěvy krytého bazénu v Brumově                                       květen, červen

 

 • Spolupráce s MŠ Valašská Senice, návštěvy,výlety                 celoročně

 

 • Uspávání broučků                                                                     podzim

 

 • Svatomartinská slavnost                                                           listopad

 

 • Výchovný koncert žáků ZUŠ Val. Klobouky                              prosinec

 

 • beseda s myslivcem                                                                listopad

 

 • beseda se včelařem                                                               jaro

 

 • divadelní představení v MŠ                                                   celoročně