Informace KHS ZK - koronavirus 

 
Informace  Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci 
 
Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem  a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci  a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny: 
 Čínská lidová republika  Jižní Korea  Hong Kong  Irán  Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)  Japonsko   Singapur 
Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 
 
V případě, že nemáte žádné příznaky:  omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností  pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:  o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů o zimnice, třesavka 
 
V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):  zůstaňte doma  ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů 
 
Kontaktní telefonní čísla  
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: 
pevné linky v pracovní době:  577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759 mobilní čísla mimo pracovní dobu: MUDr. Jana Hošková  tel.:  + 420 602 156 923 MUDr. Vlasta Fojtíková  tel.:  + 420 725 105 497  e-mail: epidat@khszlin.cz 
 
 
 
 
Přehled důležitých odkazů: 
https://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html 
https://szu.cz/tema/prevence/2019ncov 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html 

Informace  Krajské hygienické stanice Zlínského kraje  se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci 

 

Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem  a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci  a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny: 

 Čínská lidová republika  Jižní Korea  Hong Kong  Irán  Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)  Japonsko   Singapur 

Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 

 

V případě, že nemáte žádné příznaky:  omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností  pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:  o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů o zimnice, třesavka 

 

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):  zůstaňte doma  ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů 

 

Kontaktní telefonní čísla  

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: 

pevné linky v pracovní době:  577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759 mobilní čísla mimo pracovní dobu: MUDr. Jana Hošková  tel.:  + 420 602 156 923 MUDr. Vlasta Fojtíková  tel.:  + 420 725 105 497  e-mail: epidat@khszlin.cz 

 

 

 

 

Přehled důležitých odkazů: 

https://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html 

https://szu.cz/tema/prevence/2019ncov 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html