Výsledky - zápis 20/21 

Výsledky zápisu do MŠ Francova Lhota                 pro školní rok 2020 – 2021

 

Přijaté děti :

 

       Z/3        16 bodů

 

       Z/6        15 bodů

 

       Z/2        11 bodů

 

       Z/8        11 bodů

 

       Z/1         6 bodů             nástup prosinec 2020

 

       Z/5          6 bodů             nástup prosinec 2020

 

       Z/9          6 bodů       nástup listopad 2020

 

       Z/10        6 bodů             nástup leden     2021

 

Vzhledem k tomu, že od září 2020 mohou být přijaty pouze 3 dvouleté děti na třídu, ostatním přijatým dvouletým dětem byl se souhlasem rodičů určen pozdější nástup.                  

 

Vyvěšeno dne : 20.5.2020

 

                                 

Rodiče mají možnost odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím MŠ Francova Lhota.

                                      A.Silvestrová, řed. MŠ Franc. Lhota