Materiální a hygienické podmínky školy

Mateřská škola je dvoupatrová. V každém patře se nachází jedna třída s hernou, sociálním zařízením a šatnou. Každá třída má dostatečně velký pracovní i herní prostor odpovídající počtu dětí.Nábytek je upraven tak, aby si děti dle dohodnutých pravidel mohly samy brát vše potřebné pro svou hru.Částečnou nevýhodou je, že součástí tříd není stálá místnost pro odpolední odpočinek – děti odpočívají ve stávajících hernách a to tak, aby byly dodrženy hygienické normy.Sociální zařízení byla zrekonstruována – nová WC s nerezovými přepážkami, pákové baterie a hyg. dávkovače mýdla.Herny v obou třídách jsou vybaveny klavírem a dostatečným množstvím hraček, které jsou průběžně obměňovány.Ve druhé třídě je audiovizuální technika – televizor s DVD přehrávačem a počítač, ve kterém jsou nainstalovány výukové programy pro předškoláky.Součástí jednotlivých tříd je i tělocvičné nářadí ( např. žebřiny, šv. lavičky, žíněnky, šv. bedny, odrazový můstek, dětská „koza“, závěsné houpačky atd. )V rámci spolupráce ze ZŠ Francova Lhota navštěvují děti 2.třídy 1x týdně  tělocvičnu základní školy.Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Je zde prostor pro informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí.Mateřská škola je umístěna v rozlehlé rekonstruované zahradě, jejíž vybavení zajišťuje dostatečné pohybové vyžití dětí.