Životospráva MŠ

Stravování zajišťuje dětem školní jídelna, která je součástí školy.

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava . viz spotřební koš.

Pitný režim je zajištěn po celý den.

Režim dne je upraven tak, aby byl pružný -  s ohledem na individuální potřeby dětí

Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, v letním období přenášíme ven i řízené činnosti.

Odpolední spánek využívají hlavně malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo si zvolit klidový program

Jsou respektovány individuální potřeby dítěte.